آموزشی

چه جوری سلامت عاطفی خود رو حفظ کنیم؟

  بعضی فرهنگا از دید سلامت عاطفی مشکلاتی دارن. ما در هزارتوی افکار، رسانه ها، فرهنگ، آدما، سروصداها، کلمات، مانیتورها و سردرگمیا زندگی می کنیم. در طول زندگی تجربیات مختلفی کسب می کنیم که قراره بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چه جوری سخنرانی موفقیت آمیزی داشته باشیم؟

  با اینکه تجربه سخنرانی در استادیومای چندهزار نفری نصیب کمتر کسی از ما آدمای عادی می شه، بیشتر مون سخنرانیای کوچیک تر رو کم وبیش تجربه کردیم، مثلا سخنرانی در جلسات کاری شرکت یا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل