مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (899)

4-1. ارتفاع بوته574-2. علوفه تر و خشک مخلوط پایان رشد رویشی654-3. عملکرد بیولوژیک714-4. غلاف و سنبله در بوته814-5. وزن هزار دانه934-6. عملکرد دانه1004-7. شاخص برداشت 107 سایت منبع 4-8 . نسبت برابری زمین1154-9. ضرایب همبستگی124فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (900)

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار16بند یک: مفهوم اوراق بهادار16بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار18مبحث دوم: مبانی20گفتار اول: مبانی وقف20گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار23فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف25مبحث اول: عمل حقوقی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (902)

همسر مهربانمچکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1 تاریخچه مطالعاتی53-1 بیان مسئله تحقیق74-1 چارچوب نظری85-1 فرضیه‌های تحقیق106-1 اهداف تحقیق107-1 اهمیت و ضرورت تحقیق118-1 قلمرو تحقیق121-8-1 قلمرو مکانی تحقیق122-8-1 قلمرو زمانی تحقیق123-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق129-1 تعریف واژه‌ها و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (896)

2-1-3-2. اطلاق مقامی ……………………………………………………………………………………………182-1-4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات ………………………………………………………………….222-1-4-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………242-2. انواع قید …………………………………………………………………………………………………………242-2-1. قید متصل و انواع آن ……………………………………………………………………………………..252-2-2. قید منفصل …………………………………………………………………………………………………..262-3. الفاظ مطلق ……………………………………………………………………………………………………..262-3-1. اسم جنس ……………………………………………………………………………………………………272-3-2. علم جنس ……………………………………………………………………………………………………292-3-2-1. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (897)

2-16- سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین…………………………………………………………………………..362-17- دهه 1990 میلادی و رشد سریع زنجیره های تأمین……………………………………………….. 40 2-18- مدل کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….422-19- معرفی شرکت مانیزان…………………………………………………………………………………………..432-19-1- تاریخچه مانیزان………………………………………………………………………………….432-19-2-کارخانجات و امکانات………………………………………………………………………….43 2-19-3- محصولات وفرآورده ها……………………………………………………………………….442-19-4- بازار مصرف فرآورده ها……………………………………………………………………….442-20-پیشینه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (887)

34-2اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………4935-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..4936-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..5037-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..5138-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………5239-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..5240-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….5441-2 ادامه مطلب…

By 92, ago